Åpenhetsloven i Re Elektroinstallasjon AS

Fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt sikre allmenhetens tilgang på informasjon.

Re Elektroinstallasjon AS plikter å redegjøre for selskapets aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven. Allmenheten skal i denne redegjørelsen få innsyn i selskapets arbeid for å motvirke negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede.

Du finner hele dokumentet ved å klikke her:

Åpenhetsloven Re Elektroinstallasjon AS

Sertifikater

Samarbeidspartnere